مقاله‌هامقاله‌هامقاله‌هامقاله‌هامقاله‌هامقاله‌هامقاله‌هامقاله‌هامقاله‌هامقاله‌هامقاله‌هامقاله‌ها

چند نکتۀ مهم در باب Feedback

موضوع ارائه فیدبک همواره دغدغه معلمان زبان‌های خارجی است. چه زمانی باید فیدبک داد؟ چه زمانی اصلا نباید فیدبک بدیم؟ چه کسی باید فیدبک بدهد؟…

cover

8 قدم تا ارتقای مهارت Speaking

مهارت گفتاری یا همان Speaking یکی از مهارت‌های چالش‌برانگیز در یادگیری زبان انگلیسی محسوب می‌شود. اگر احساس می‌کنید در تقویت و ارتقای این مهارت دچار…