#فعالیت‌های_کلاسی#فعالیت‌های_کلاسی#فعالیت‌های_کلاسی#فعالیت‌های_کلاسی#فعالیت‌های_کلاسی#فعالیت‌های_کلاسی#فعالیت‌های_کلاسی#فعالیت‌های_کلاسیمحتوای آموزشی

راه‌های خلاقانه و جایگزین دریلینگ

از آنجا که هدف از یادگیری زبان ایجاد ارتباط است منتقدان دریلینگ روشی مبتنی بر تعامل زبان آموز پیشنهاد می‌دهند. در این روش زبان آموز…

اساتیداساتیداساتیداساتیداساتیداساتیداساتیدمقاله‌هامقاله‌هامقاله‌هامقاله‌هامقاله‌ها

توصیه‌های کاربردی برای تدریس به زبان‌آموزان بیش‌فعال

حتما تا به حال پیش آمده که در هنگام تدریس متوجه شوید که تعدادی از زبان آموزان هرچند باهوشند، اما توجه کافی در کلاس ندارد.…

5 فعالیت Writing برای کودکان

فعالیت Writing برای کودکان، در کلاس‎‌های شما چگونه صورت می‌گیرد؟ چه کارهایی برای تقویت این مهارت برای زبان آموزان خردسال خود انجام می‌دهید؟ اگر ایده‌ای…

5 فعالیت Reading برای کودکان

شما برای تقویت Reading زبان آموزان خردسال خود از چه فعالیت‌هایی استفاده می‌کنید؟ آیا اصلا از بازی‌ها برای تدریس به کودکان استفاده می‌کنید؟ در این مطلب…