5 فعالیت Writing برای کودکان

فعالیت Writing برای کودکان، در کلاس‎‌های شما چگونه صورت می‌گیرد؟ چه کارهایی برای تقویت این مهارت برای زبان آموزان خردسال خود انجام می‌دهید؟ اگر ایده‌ای…

5 فعالیت Reading برای کودکان

شما برای تقویت Reading زبان آموزان خردسال خود از چه فعالیت‌هایی استفاده می‌کنید؟ آیا اصلا از بازی‌ها برای تدریس به کودکان استفاده می‌کنید؟ در این مطلب…