Placement

در این بخش از EFLHere شما می‌توانید سطح دانش زبان انگلیسی خود را با استفاده از تست‌های آنلاین بسنجید.

تست‌های ریدینگ و لیسنینگ آیلتس از منابع معتبر تهیه شده‌اند. برای آزمون اسپیکینگ می‌توانید به بخش آزمون ماک آیلتس مراجعه نمایید.

placement

Speaking and Writing Test

ویژه اعضای سایت. برای رزور وارد شوید.

پیش از رزرو نوبت، باید حتماً از طریق دکمه‌های بالا، تست‌های General Reading, General Listening, Vocabulary و Grammar را مطابق دستورالعمل آنها انجام دهید. ارائه نتیجه تست‌ها در ابتدای جلسه الزامیست.

payment error
We aren’t able to process your payment. Please, try again.
status ok
Thank you for your request!
Your confirmation number:

در حال حاضر تمام وقت‌های تعیین سطح رزرو و تکمیل شده‌اند.