15 questions

15 سوال برای تقویت تفکر انتقادی زبان‌آموزان

گاهی یک موضوع را به عنوان یک مسئله می‌پذیریم بدون اینکه بپرسیم چرا این یک مسئله است. گاهی از یک طرف بحث جانبداری می‌کنیم بدون اینکه استدلال طرف مقابل را بدانیم. از آنجا که زبان آموزان، دانش آموزان و دانشجویان کنونی رهبران آینده هستند پس بهتر است هم آنها را با تفکری عمیق‌تر تربیت کنیم. در اینجا ۱۵ سوال اساسی جهت بهبود تفکر انتقادی جمع آوری شده است.

problem

چند تمرین کاربردی برای تقویت مهارت «حل مسئله»

به عنوان یک معلم همیشه فکر می‌کردم که چطور می‌توانم نه تنها به بهتر شدن زبان انگلیسی زبان‌آموزان کمک کنم، بلکه در زندگی آنها نیز اندکی کمک کننده‌ باشم. به نظر می‌رسد تقویت مهارت حل مسئله از جمله مورادی است که می‌تواند به زبان‌آموزان در زمان کنونی و مهمتر از آن در آینده کمک کند. در این مقاله چند تمرین کاربردی مهارت حل مسئله جمع آوری شده است. بهبود این مهارت سبب می‌شود که با ذهنی بازتر و به روزتر مشکلات را بررسی کنیم و ریشه آنها را پیدا کنیم.