کوئیز هفتگی | شماره 25 – جملات شرطی نوع اول و صفر

سلام به همه‌ی شما زبان‌آموزای گل! من میترا لطفعلی هستم و این هفته براتون یک درس گرمر حاضر کرده‌م. اولین کوئیزِ وبسایت رو یادتون میاد؟ راجع به جملات شرطی بود: نوع دوم و سوم. این هفته هم میخوام باز به جملات شرطی بپردازم، اما نوع اول و صفر. با این حساب دیگه یادگیری جملات شرطی…

کوئیز هفتگی | شماره 1 – جملات شرطی نوع دوم و سوم

سلام من میترا لطفعلی هستم و امروز میخوام به همراه شما در مورد جملات شرطی نوع دوم و سوم مطالعه و تمرین داشته باشیم. اول بیاین یه خورده بیشتر باهاشون آشنا بشیم و ببینیم چی هستن؟!   جملات شرطی نوع دوم یا Second Conditional: تصور کنین که نشستین جلوی تلویزیون و دارین به همراه خانواده‌تون…